Bezpieczeństwo danych osobowych

Bezpieczeństwo danych

Konkursy, newslettery i kontakty

Nieeksportowanie do osób trzecich

Pobieranie plików, danych

Prowadzenie ewidencji dostępu


Bezpieczeństwo danych

Twoimi danymi osobowymi posługujemy się w sposób bardzo odpowiedzialny. Wszystkie dane zapisane są w zautomatyzowanych plikach, zgromadzone i wykorzystywane zgodnie z prawem krajowym i europejskim. Twoje dane będą przechowywane i wykorzystywane wyłącznie za Twoją uprzednią zgodą. Z tego powodu należy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych na niniejszej stronie zawsze, gdy jest to konieczne. Swoją zgodę zawsze możesz odwołać, wysyłając e-mail lub list na adres spółki VACS TRADE s.r.o. (dalej "spółka"). Spółka nie wymaga podawania danych osobowych w celu przeglądania strony www.worki-filtry.pl. Oznacza to, że stronę możesz przeglądać bez rejestracji.

Konkursy, newslettery i kontakty

W określonych przypadkach gromadzenie, przetworzenie i wykorzystanie danych osobowych jest niezbędne. Dotyczy to na przykład udziału w konkursach, przesłania newslettera czy dostawy zamówionego towaru lub próbki towaru. Spółka gromadzi tylko dane, które są niezbędne w określonym celu. Jeśli nie wyrazisz na to zgody, Twoje dane będą użyte tylko na potrzeby konkretnego działania, a nie w ogólnych celach komercyjnych. Na przykład w przypadku udziału w konkursie, Twoich danych użyjemy wyłącznie w celu przesłania informacji, następnie zostaną niezwłocznie usunięte.

Nieeksportowanie do osób trzecich

Spółka zapewnia, że Twoje dane mają u niej charakter poufny. Danych nie przekazujemy osobom trzecim w formie sprzedaży, nieodpłatnie, na zasadzie wynajmu, wymiany lub jakiejkolwiek innej formy. Do wyjątków należą następujące podmioty:
  • Producent worków VACS, również podmiot zapewniający wysyłkę: VACS FACTORY s.r.o., Trstěnická 932, Litomyšl-Město, 570 01, sekcja C 34648 prowadzona przez Sąd Okręgowy w Hradcu Králové,
  • Dostawca: Poczta Polska Spółka Akcyjna, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa NIP: 525-000-73-13, KRS: 0000334972 Sąd, http://www.poczta-polska.pl/kontakt/, 801 333 444, (+48) 438 420 600,
  • Spółka świadcząca usługi hostingowe: WebSupport, s.r.o., Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava, Slovac republic, HELPDESK@WEBSUPPORT.SK, 00420(02) 20 60 80 80, https://www.websupport.sk/kontakt.

Pobieranie plików, danych

Spółka korzysta z ochrony antywirusowej. Mimo to spółka nie odpowiada, w ramach przepisów prawa, za uszkodzenia lub inne szkody powstałe za sprawą wirusów komputerowych.

Prowadzenie ewidencji dostępu

Niniejsza strona internetowa korzysta z usługi Google Analytics, narzędzia do analizy statystyk serwisów WWW, udostępnianego przez firmę Google Inc. (dalej "Google").

Google Analytics korzysta z tzw. "Cookies". Są to pliki tekstowe, które zapisują się na Twoim komputerze i pomagają w analizie zachowań użytkowników na danej stronie internetowej.

Informacje pozyskane przy użyciu plików "Cookies" w zakresie korzystania ze stron internetowych, zwykle przenosi się na serwer Google w USA, gdzie są również zapisywane.

W przypadku anonimizacji adresu IP na niniejszej stronie internetowej, Twój adres IP zostanie skrócony do kraju członkowskiego Unii Europejskiej lub innych stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przeniesiony na serwer Google w USA i skrócony dopiero tam.

W imieniu operatora niniejszej strony internetowej firma Google wykorzysta te informacje w celu oceny (lub analizy) korzystania przez Ciebie z niniejszej strony, sporządzenia raportu w zakresie korzystania ze strony i udostępnienia innych usług związanych ze stroną internetową i internetem operatorowi strony.

W ramach Google Anatytics oświadczamy, że Twój adres IP nie będzie powiązany z żadnymi innymi danymi, którymi dysponuje firma Google.

Możliwość korzystania z plików Cookies możesz zablokować, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce; pamiętaj jednak, że w niektórych przypadkach nie będziesz mógł w pełni korzystać z wszystkich funkcji tej witryny.

Możesz również zabronić przesyłania i przetwarzania przez firmę Google danych zebranych przez pliki Cookies w zakresie korzystania ze strony internetowej (w tym adresu IP), pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki z następującego linku https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Możesz wyłączyć zbieranie danych za pomocą Google Analytics. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs
https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=cs

Istnieje opcja wyłączenia plików Cookies, która uniemożliwia gromadzenie informacji w trakcie odwiedzania witryny: Wyłącz Google Analytics.

Więcej informacji na temat warunków korzystania i polityki prywatności można znaleźć pod adresem http://www.google.com/analytics/terms/us.html lub http://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/.

Oświadczamy, że na niniejszej stronie internetowej wykorzystano kod Google Analytics „gat._anonymizeIp();“ w celu zapewnienia anonimowego gromadzenia adresów IP (oznaczane jako maskowanie IP).

Jednocześnie oświadczamy, że korzystamy z Google Analytics w celu analizy słów z AdWords i Double-Click-Cookie w celach statystycznych.

Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć tę opcję w Menedżerze preferencji reklam http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=sk.

Ponadstandardowa gwarancja

100%GWARANCJI NA ZWROT TOWARU

możesz zwrócić towar do 3 miesięcy od daty zakupu bez podawania powodu

możesz zwrócić nawet otwarte opakowanie worków

możesz zwrócić towar nawet, gdy jeden worek został użyty i brakuje go w opakowaniu