Informacje prawne

© Copyright

Zawartość niniejszej strony internetowej jest chroniona ustawą o prawie autorskim. Wykorzystywanie zawartości strony, jej części lub modyfikowanie w celach komercyjnych lub politycznych wymaga pisemnej zgody spółki VACS TRADE s.r.o. (dalej "spółka"). Drukowanie, kopiowanie lub pobieranie plików w celach prywatnych i niekomercyjnych jest dozwolone.

Marki, nazwy i logo

Wszystkie nazwy produktów na niniejszej stronie internetowej są marką VACS, niezależnie od tego, czy są oznaczone symbolem © czy nie.

Gwarancja i odpowiedzialność

Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej przygotowano z największą starannością. Operator strony internetowej jest wdzięczny za wszelkie informacje, którą mogą wpłynąć na poprawę zawartości strony. Informacje te zostaną niezwłocznie wykorzystane w celu poprawy zawartości strony. Spółka dokłada też wszelkich starań, aby informacje były zawsze aktualne. Mimo starannych działań, spółka nie odpowiada za poprawność udzielonych informacji. Użytkownik korzysta z informacji wyłącznie na własne ryzyko.Operator strony internetowej nie odpowiada za jakiekolwiek awarie techniczne lub awarie, które są poza jego kontrolą. Niniejsza strona internetowa ma wyłącznie informacyjny charakter. W oparciu o informacje zawarte na stronie nie można wysuwać żadnych roszczeń prawnych. Spółka w dowolnym momencie może zmienić zawartość strony bez uprzedniego oświadczenia.

Hiperłącza

Spółka nie ma wpływu na strony osób trzecich, do których odsyłają hiperłącza umieszczone na niniejszej stronie internetowej. Spółka nie odpowiada za ich treść, jeśli tego wyraźnie nie zaznaczono. Spółka nie poleca stron osób trzecich, jeśli tego wyraźnie nie zaznaczono. Spółka nie odpowiada za zawartość zewnętrzną, która znajduje się na stronach osób trzecich.

Online dispute resolution (ODR)

Informacje na temat internetowego rozstrzygania sporów: Komisja Europejska prowadzi platformę służącą internetowemu rozstrzyganiu sporów. Platforma ta ma być miejscem pozasądowego rozstrzygania sporów, które dotyczą obowiązków wynikających z internetowych umów kupna i internetowych umów usług. Link do platformy http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Ponadstandardowa gwarancja

100%GWARANCJI NA ZWROT TOWARU

możesz zwrócić towar do 3 miesięcy od daty zakupu bez podawania powodu

możesz zwrócić nawet otwarte opakowanie worków

możesz zwrócić towar nawet, gdy jeden worek został użyty i brakuje go w opakowaniu